Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie metodologii formułowania pism i aktów procesowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

 

Program szkolenia.

1. Wprowadzenie.
2. Sporządzanie podań.
3. Sporządzanie pełnomocnictwa.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych (decyzje pierwszoinstancyjne).
5. Sporządzanie postanowień.
6. Sporządzenie odwołań i zażaleń.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych (decyzje drugoinstancyjne).

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu redagowania pism w postępowaniu administracyjnym.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT