Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna i charakter prawny regulaminu.
  2. Tryb uchwalenia regulaminu.
  3. Zakres delegacji ustawowej.
  4. Uchybienie formalne regulaminu.
  5. Treść regulaminu.
  6. Skutki nieuchwalenia regulaminu.
  7. Rola regulaminu.

 

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu regulaminu utrzymania czystości.

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje ukończenia szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT