Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Rekrutacja i selekcja pracowników

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu naboru pracownika w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki biznesowej pracownika HR i określonymi w Kodeksie Pracy. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego szczebla, specjalistów oraz asystentów HR.

 

Program szkolenia.

I. Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji.

II. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i zakończenie rekrutacji.

III. Adaptacja – przygotowanie stanowiska, szkolenia wstępne 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi sekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rekrutacji pracowników.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT