Szkolenie zamknięte Kategoria:

Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń w trudnych przypadkach, które niekiedy nie mają wprost odniesienia do przepisów prawnych. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Ramowy program szkolenia.

1. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu.

2. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków chorobowych z uwzględnieniem składników stałych i zmiennych:

3. Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym naliczeniem wynagrodzenia.

4. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i składkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

5. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP (aktualne wyjaśnienia ZUS).

6. Dokonywanie potrąceń.

7. Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop.

a. premia uznaniowa w podstawie (wyrok SN).

 

Informacja o prelegencie.

 Ekspert firmy adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania wynagrodzeń.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT