Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu

Kategoria: Szkolenia otwarte

 Szkolenie skierowane jest do prezesów spółek, dyrektorów działów eksportu, pracowników działów eksportu oraz menedżerów projektów.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

• Analizować szanse i zagrożenia planowanego projektu biznesowego w realiach współczesnych Chin.

• Podejmować decyzje biznesowe bez obciążenia stereotypami.

• Ubiegać się o dostęp do narzędzi wsparcia dla inwestora zagranicznego w Chinach.

• Wybrać najwłaściwszą formę prawną dla swojego projektu.

• Przeprowadzić rekrutację zespołu chińskiego.

• Wykorzystać poznaną specyfikę zarządzania zespołem chińskim i budować skuteczne programy motywacyjne.

• Minimalizować ryzyka błędów podczas budżetowania projektów.

• Stosować chiński model negocjacji i współpracy.

• Wykorzystać poznane kulturowe aspekty prowadzenia biznesu w Chinach.


Ramowy program szkolenia.
 

1. dzień szkolenia.

 • Komunikacja i budowa świadomości marki w Chinach.
 • Wprowadzanie do zarządzania międzykulturowego w Chinach.
 • Specyfika prowadzenia negocjacji komunikacji w Chinach.
 • Wybrane aspekty prawne w Chinach.
 • Czynnik polityczny w zarządzaniu projektem.
 • Korzyści wynikające z dysponowania spółką w Hong Kongu.

2. dzień szkolenia.

 • Praktyka prowadzenia projektów biznesowych w Chinach.
 • Proces rekrutacji w Chinach.
 • Motywacja i oceny pracowników w Polsce i Chinach.
 • Case study.
 • Formy prawne spółek prawa handlowego: joint venture, WFOE, FICE, Rep Office.
 • Proces rejestracji WFOE jako najpopularniejszej formy prawnej spółek.

   


Informacja o prelegencie.
Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach.
 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.
 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi z wykorzystaniem realnych przykładów, studiów przypadków, dyskusji oraz wspólnej analizy potencjału biznesowego zaproponowanych przez uczestników projektów. Uczestnicy otrzymują praktyczne informacje i sugestie od prowadzącego na podstawie jego doświadczenia w prowadzeniu działalności w Chinach.
 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

KONTAKT