Szkolenie zamknięte Kategoria:

Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny

Wprowadzenie.

 

Gdyż dobra maniery nie rodzą się z niczego, to owoc lojalnej natury
i szlachetnego umysłu”
– Alfred Lord Tenyson

 

Opanowanie form i zwyczajów towarzyskich jest ogromnie ważne dla ludzi, którzy pragną osiągnąć i utrzymać powodzenie w nowoczesnym świecie interesów, świecie częstych zmian. Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z dobrymi obyczajami w biznesie, m.in. odpowie na pytania: jak się witać, przedstawiać, prezentować, ubierać stosownie do okazji, praktykować dobre maniery podczas negocjacji i spotkań nieformalnych?

 

 

Korzyści dla uczestnika.

 

Zdobyta wiedza.

 • Poznanie zasad savoir-vivr’u obowiązującego we współczesnym biznesie,
 • Zapoznanie z zasadami dotyczącymi zachowania się w stosunku do gości, podwładnych, Klientów,
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowania i uczestnictwa w wizytach służbowych.

 

Nabyte umiejętności.

 • Pogłębienie umiejętności z zakresu kultury bycia i norm obyczajowych,
 • Rozwijanie umiejętności zachowania w różnych nietypowych sytuacjach
  w firmie i świecie biznesu,
 • Kształtowania umiejętności budowania pozytywnych wzajemnych relacji
  w rozmaitych sytuacjach zawodowych,
 • Unikanie niezręczności wprawiających w zakłopotanie.

 

Etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny.

 

 1. Dobre maniery, a poczucie pewności siebie.
  1. Eleganckie powitania i pożegnania-zasady, którymi się kierujemy.
  2. Etykieta powitania i pożegnania gości w różnych sytuacjach.
  3. Reguły pierwszeństwa, podawanie ręki, uściski, poklepywanie,
  4. Wzajemne prezentacje – kto, kiedy i jak?
  5. Wręczanie i przyjmowanie wizytówek.

 

 1. Ubiór (pani i panowie) –jak i kiedy?
  1. Dostosowanie stroju do okazji.
  2. Ubiór służbowy.
  3. Ubiór swobodny, sportowy, spacerowy, „casual”.
  4. Ubiór wizytowy.
  5. Ubiór galowy, koktajlowy.

 

 1. Udane spotkanie przy stole.
  1. wybór miejsca.
  2. sztuka prowadzenia konwersacji.
  3. dobre maniery przy stole.
  4. tematy, których nie należy poruszać.

 

 1. Przyjmowanie gości wewnętrznych i zewnętrznych.
  1. Przywileje i obowiązki gościa i gospodarza.
  2. Zaproszenia formalne – reguły, skróty, szyfry.
  3. Wręczanie upominków i kwiatów – kiedy, co i jak?
  4. Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać?

 

 1. Korespondencja z klasą.
  1. Pisanie listów (elektronicznie, ręcznie) do kogo i kiedy?
  2. Korespondencja e-mailowa -antyetykieta–zasady, błędy.
  3. Korespondencja prywatna.
  4. Zasady pisowni.

 

 1. Dobre maniery w rozmowie telefonicznej.
  1. Przygotowanie do rozmowy przez telefon. Telefoniczne ABC.
  2. Struktura i zasady prowadzenia rozmowy.
  3. Trudne sytuacje telefoniczne.
  4. Negocjacje przez telefon.

 

 

 1. Rola stołu i krzeseł w spotkaniach formalnych i nieformalnych.
  1. Przyjęcia oficjalne.
  2. Negocjacje.
  3. Rozsadzanie gości przy stole, witanie i przedstawianie.
  4. „Mowa sztućców”, nakrycia, serwetki.
  5. Etykieta przy stole – jak elegancko jeść i konwersować przy stole, toasty?
  6. Przyjęcia bufetowe, obiady, lunch’e, herbatki, cocktail party.

 

 1. Savoir-vivre w pracy.
  1. Wprowadzanie nowego pracownika do zespołu.
  2. Budowanie relacji w zespole.
  3. Imprezy firmowe, integracyjne, szkolenia, jubileusze –reguły, praktyka.
  4. Udzielanie informacji zwrotnej, udzielanie pochwał, wręczanie nagród, trudne rozmowy z pracownikami – takt, szacunek, standard.

 

Metodologia.

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

 

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

 • Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu etyki biznesowej.

 

KONTAKT