Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

 Korzyści dla uczestników:
- poszerzą wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz najważniejszych zasad przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS i EFRR,
- nabędą umiejętność wyboru priorytetu właściwego dla danego rodzaju projektu/ obszaru działalności organizacji,
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony,
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej,
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

Program szkolenia:

1. Omówienie okresu programowania 2014-2020 – zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy.


2. Omówienie programu regionalnego –zmiany w stosunku do perspektywy 2007-2013, wymiar wsparcia, ścieżki wyboru projektów, typy projektów i beneficjentów, kryteria wyboru.

3. System oceny i wyboru projektów (na przykładzie konkretnego poddziałania EFRR lub EFS) – case study, terminy, umowa o dofinansowanie.


4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

 

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

KONTAKT