Szkolenie zamknięte Kategoria:

Scoring kredytowy

Adresatami szkolenia są statystycy lub osoby chcące zajmować się  szacowaniem ryzyka kredytowego lub innego ryzyka powiązanego z wnioskowaniem z danych w kontekście sytuacji 0 - 1.

Szkolenie pokaże cały proces budowy karty scoringowej, począwszy od definicji złego klienta do przygotowania danych i kontroli karty scoringowej.

Uczestnicy będą mogli wnioskować z danych o sile oddziaływania zjawisk na ryzyko braku spłaty zobowiązania lub jakiejkolwiek klasycznej sytuacji 0 - 1 oraz nabędą umiejętność budowania dobrego klasyfikatora.


Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie (teoria).

2. Przygotowanie bazy danych.

3. Eksploracja danych.

4. Metody przekształcania zmiennych ciągłych na zmienne dychotomiczne.

5. Konstrukcja cech pochodnych.

6. Budowa karty scoringowej w oparciu o oszacowania regresji logistycznej.

7. Wybór punktu odcięcia.

8. Monitorowanie karty scoringowej.

*Dodatkowo zostanie przekazana technika BOOTSTRAPINGU oszacowująca błędy przewidywań w przypadku małych prób.


Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu scoring kredytowy.

Czas trwaniaSzkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies .

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT