Szkolenie zamknięte Kategoria:

Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem

Szkolenie jest skierowane do osób, które obsługują sekretariat i pragną poszerzyć posiadane kompetencje oraz do osób, które rozpoczynają prace w sekretariacie.

Celem szkolenia jest dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w sekretariacie. Poprawa umiejętności z zakresu komunikacji, perspektyw zawodowych, budowa profesjonalnego wizerunku, profesjonalne korzystanie z nowoczesnych technik komunikacyjnych, podstawowe zasady prowadzenia korespondencji biznesowej oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Ramowy program szkolenia.

1. Biznesowy savoir-vivre - etykieta i protokół dyplomatyczny.

2. Profesjonalny wizerunek, kompletowanie garderoby, ochrona wizerunku w świetle prawa.

3. Komunikacja werbalna i poza werbalna. Bariery w komunikacji i sposoby ich eliminacji.

4. Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

4. Profesjonalne korzystanie z nowoczesnych technik komunikowania się. Aspekty prawne korzystania z pocztowej skrzynki imiennej w pracy.

5. Podstawowe zasady prowadzenia korespondencji biznesowej.

6. Zarządzanie wizytówkami.

7. Zarządzanie czasem - analiza dnia pracy.

8. Metody skutecznego planowania czasu - Zasada Pareto.

9. Zasady formułowaniu celu min. SMART.  

10. Podsumowanie i zebranie dobrych praktyk.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenia poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy w sekretariacie.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, moderowana dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach, praktyczne ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT