Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Senior to też klient

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie dedykowane jest firmom oraz instytucjom obsługującym seniorów i/lub poszukującym w tej grupie wiekowej swoich przyszłych klientów.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Skala zmian demograficznych – nowy potencjał rynku.

2. Senior – profil demograficzny, ekonomiczny i psychospołeczny.

3. Produkty dla seniorów i wybór marki.

4. Uwagi dla programów obsługi seniora.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi dekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu senior jako klient.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Krótkie wykłady wprowadzające do tematów, ćwiczenia indywidualne, w parach i zespołach, analiza przypadków.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT