Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Skuteczna windykacja wierzytelności

Kategoria: Szkolenia otwarte

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej. Ważnym punktem będzie również przekazanie praktycznej wiedzy o działaniach mających na celu zabezpieczenie osób/instytucji. Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, osoby, które zajmują się odzyskiwaniem należności: pracownicy działów windykacji i księgowości, negocjatorzy z firm windykacyjnych, handlowcy, osoby, które zajmują się zabezpieczaniem umów handlowych.

 

Program szkolenia.

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, JAKO PROCES.

II. PSYCHOLOGIA DŁUŻNIKA

III. PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

IV. PROCES WINDYKACJI.

V. WPROWADZAMY SANKCJE.

 Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu windykacji wierzytelności.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, burza mózgów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT