Szkolenie zamknięte Kategoria:

Skuteczne motywowanie pracowników

Cele szkolenia:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami.
  • Poznanie różnych teorii motywowania.
  • Doskonalenie umiejętności inspirowania innych do rozwoju.
  • Rozwijanie postawy otwartej na współpracę, jasność w komunikacji i wspólny sukces.

 

Program szkolenia:

  1. Cele życiowe i motywy podejmowania działań.
  2. Mapa zjawisk obniżających motywację pracowników.
  3. Motywacja – klucz do efektywności.
  4. Budowanie zaangażowania pracownika.
  5. Rozmowa motywująca.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu motywowania pracowników.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacje, ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, wykład interaktywny, modelowanie, odgrywanie ról, symulacja sytuacji zadaniowych, sesje plakatowe, dyskusja moderowana, projekcja fragmentu filmu szkoleniowego.

Kwalifikacje ukończenia szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

KONTAKT