Szkolenie zamknięte Kategoria:

Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla, przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych, pracowników działów handlowych i osób odpowiedzialnych za negocjowanie umów i finalizowanie sprzedaży.

Celem szkolenia jest:

- Poznanie podstawowych technik wywierania wpływu,

- Poznanie sposobów na budowanie relacji z klientami,

- Nabycie umiejętności szybkiego i fachowego reagowania na obiekcje klienta,

- Opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania metod zamykania sprzedaży.

Ramowy program szkolenia.

1. Profesjonalizm sprzedawcy.

2. Techniki wywierania wpływu na klienta.

3. Proces sprzedaży i pojawianie się zastrzeżeń.

4. Pojęcie zastrzeżeń i obiekcji klienta.

5. Sposoby reagowania na zastrzeżenia.

6. Techniki zamykania sprzedaży.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie prowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu sprzedaży.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone metodą warsztatową / realistyczny trening biznesowy/. Uczestnicy szkolenia pracują z uwzględnieniem własnego stylu działania, charakteru własnej firmy i jej klientów. Uczestnicy w trakcie szkolenia sprawdzają na sobie skuteczność i efektywność działania poznawanej wiedzy.80% czasu zajęć przeznaczone jest na: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusję moderowaną, casy study, psychodramę diagnostyczną.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT