Szkolenie zamknięte Kategoria:

Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej

Czy widziałeś siebie gdy prowadzisz rozmowę handlową lub negocjacje?

Czy wiesz jak odczytać emocje rozmówcy po uścisku dłoni?

Czy wiesz, że wybór miejsca przy stole jest sygnałem nastawienia do negocjacji z Tobą?

Czy Twoi partnerzy będą mieć skrupuły przed wykorzystaniem mowy ciała w negocjacjach i rozmowie handlowej?

 

W trakcie negocjacji lub spotkania handlowego rozmówca podświadomie analizuje wiele elementów niewerbalnych. Wypowiadane słowa to tylko 7 procent oceny komunikatu, który odbiera każdy klient. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli szybciej i profesjonalnie przekazywać ofertę Firmy, a także skutecznie prezentować usługi i produkty. Zdobędą też wiedzę jak bronić się przed manipulacją.

 

Korzyści dla uczestników:

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów biznesowych i ich nastawienia.

- Przećwiczenie umiejętności prezentowania oferty z wykorzystaniem mowy ciała.

- Nauczenie się wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach i podczas rozmowy handlowej. 

- Zdobycie wiedzy, jak obronić się przed partnerami wykorzystującymi komunikację niewerbalną do manipulowania.

- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej autoprezentacji.

 

 

Ramowy program szkolenia.

 

Szkolenie z wykorzystaniem kamery i rejestracją warsztatów z rozmowy handlowej. 

Jaki mam styl prezentowania produktów i usług przed klientem?

 

Mowa ciała handlowca i managera. Mowa ciała klientów.

 

Operowanie głosem podczas rozmowy handlowej.

 

Jak pokazać bez słów jak dobrym jesteś managerem i handlowcem? Manipulacja komunikacją niewerbalną.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozmowy handlowej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT