Szkolenie zamknięte Kategoria:

Skuteczny PR dla zaawansowanych. Warsztaty z kamerą.

Coraz częściej do prezentacji firmy wykorzystuje się nośniki multimedialne. Rzecznik i PR-owiec obok prezesa stają się twarzą swojej organizacji. To szkolenie pomoże ekspertom ds. PR skutecznie się komunikować.

Sprawdzimy jak obecnie wygląda system komunikacji z mediami, doradzimy i przećwiczymy nagrywanie SETEK, udzielanie wywiadów oraz odpowiadanie na trudne pytania. Zrobimy to bez oceniania, ponieważ tylko doradzamy i  służymy wymianą doświadczeń. W formie warsztatowej pomożemy również budować system komunikacji między firmą a oddziałami i partnerami społecznymi.

Kardynalnym błędem rzeczników prasowych i PR-managerów w Polsce jest powielanie błędów i utrwalanie ich w swoim stylu organizacji konferencji prasowych i w relacjach z mediami. Co tu ukrywać, przy dużych obowiązkach, małych budżetach, presji czasu PR-manager nie ma czasu śledzić zmian w stylu prezentacji komunikatów i organizacji konferencji oraz nowych elementów PR. Poza tym nawet już po kilku latach pracy rutyna daje znać o sobie. Pokażemy i przećwiczymy jak sprawnie, ciekawie zorganizować konferencję. Szkolenia są „szyte na miarę”, aby ułatwić pracę ekspertom ds. komunikacji.

W Polsce większość rzeczników i PR-managerów nadal nie potrafi powiedzieć, co robiło z dłońmi i jak zachowywało się niewerbalnie podczas konferencji prasowej lub w czasie innych relacji z mediami! Nie wie też co oznaczają komunikaty niewerbalne dziennikarzy. Czy potrzebują dodatkowych informacji, mają wątpliwości, które trzeba rozwiać, czy szykują się do zadania pytania? Co więcej nie zwracają uwagi na zachowanie i przygotowanie głównej „gadającej głowy” i gości wspomagających podstawowy przekaz. A dziennikarze, tak jak później widzowie i słuchacze, odczytują i analizują uzyskane komunikaty niewerbalne. Pomożemy Ci w reżyserii i choreografii tego spektaklu.

 

Szkolenie adresowane jest do:

- kadry zarządzającej firmy, która wypowiada się w mediach i udziela wywiadów,

- rzecznika prasowego, specjalistów ds. promocji i komunikacji społecznej, specjalistów ds. marketingu,

- pracowników odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy i jej władz, w tym asystentów i kierowników biura Zarządu,

- dyrektorów i kierowników oddziałów firmy,

 

Korzyści dla uczestników:

- Zdobycie wiedzy o sposobach reprezentacji firmy i o organizacji spotkań z dziennikarzami.

- Przećwiczenie form udzielania informacji mediom (z wykorzystaniem kamery).

- Zdobycie wiedzy nt. odczytywania komunikatów i mowy ciała dziennikarzy.

- Opanowanie sztuki budowania i ciekawej prezentacji komunikatów.

- Zdobycie wiedzy nt. obrony przed manipulacją wypowiedzi przez dziennikarzy.

- Przećwiczenie organizacji i przebiegu briefingu i konferencji prasowej.

- Uzyskanie wiedzy nt. reżyserowania zachowań uczestników konferencji prasowych i standardowych spotkań z dziennikarzami.

- Zbudowanie lub analiza skuteczności systemu komunikacji firmy, w tym kreowanie skutecznej strategii PR.

 

 

Ramowy program szkolenia.

BLOK I – Strategia.

 • Podstawowe cele skutecznego Public Relations w firmie i jej oddziałach- warsztaty. Jak analizować sytuację i jak zbudować strategię dla całej firmy? Dopasowanie narzędzi PR do sytuacji, budżetu i polityki firmy.
 • Firma-media-społeczeństwo. Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem firmy od poziomu lokalnego do krajowego – warsztaty.

 

BLOK II -Zasady kreowania wizerunku Zarządu i firmy.

 • Prezentacja szefa firmy i członków Zarządu, rzecznika, dyrektora jako element budowy wizerunku firmy.
 • Czy prawidłowo dobieram styl do reprezentowanej firmy? Określenie mocnych i słabych stron – warsztat z kamerą z autoprezentacji.
 • Warsztaty: przedstawiamy siebie i szefa firmy.
 • Budzenie sympatii – niewerbalny kod otwartości i szczerości.
 • Aparycja – jak dobrać garderobę, aby kolorem i stylem wykreować odpowiedni wizerunek.
 • Jak sprawić, aby widziano w nas eksperta i specjalistę. Jak odbierane są:
 • Wizerunek firmy i jej szefa w Internecie.

- kolor i długość włosów

- komunikacja mimiczna twarzy: uśmiech, kolor zębów, brwi, karnacja, ułożenie głowy

- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia (po czym poznać zainteresowanie biznesowe, a po czym towarzyskie)

- sylwetka, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi

 • Zarządzanie przestrzenią firmy.

 

 • Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku i znaczenie różnych form dotyku w budowaniu relacji z ludźmi.

 

BLOK III - Warsztat umiejętności.

 • Dziennikarze usłyszą słowa, ale uwierzą tylko wtedy, kiedy słowa potwierdzi komunikacja niewerbalna. Mowa ciała i inne elementy komunikacji niewerbalnej PR-managera i władz firmy.
 • Mowa ciała szefa firmy i PR-managera:

- Gestykulacja eksperta – wiarygodność przekazu.

- Gesty pewności siebie.

- Gesty uzupełniające słowa.

- Postawa ciała i emocje w ruchach ciała – kinezyka.

- Kontakt wzrokowy.

 • Mowa ciała dziennikarzy

- Co oni myślą, gdy mówi rzecznik lub główny prezenter podczas konferencji i standardowego spotkania?

- Najczęściej stosowane gesty sygnalizacyjne u dziennikarzy.

 

BLOK IV – Wystąpienie w mediach i konferencja prasowa, wywiad, rozmowa w radio.  

 •  Przygotowanie i organizacja konferencji prasowej.

- Ćwiczenia z kamerą – nagrywamy „setki”.

- Co wolno a czego nie przed konferencją.

- Najczęściej popełniane błędy podczas organizacji spotkania z dziennikarzami.

- Przygotowanie przestrzeni konferencji.

- Logistyka konferencji prasowej.

- Miejsce konferencji.

- Termin i czas spotkania z mediami,

- Materiały dla dziennikarzy.

- Poprowadzenie konferencji.

- Trudne pytania dziennikarzy – ćwiczenia na opanowanie i pewność siebie.

- Zarządzanie czasem konferencji.

 •  Operowanie głosem podczas konferencji i spotkania z dziennikarzem (bez warsztatów dykcji – to zadanie dla lekarza logopedy).

- Ustalenie, jakim jestem rzecznikiem i jak postrzegają mnie dziennikarze.

- Ćwiczenia na jakość głosu.

- Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego komunikowania w czasie konferencji i spotkania z dziennikarzem.

- Jak budować głosem wypowiedz dostosowaną do wizerunku i tematu.

 •  Jak opanować tremę przed kamerą i w radio

- Po czym widz i słuchacz poznaje tremę.

- Zakłócenie ruchu podczas nagrania.

- Zakłócenia mowy podczas nagrania.

- Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia

 

BLOK V – PR w Internecie i narzędzia komunikacji społecznej 

 • Komunikacja i PR w Internecie.
 • Własna gazeta, portale i fora a opinia publiczna.
 • Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem:

- inne niż media sposoby komunikacji,

- nośniki instytucjonalne i administracyjne,

- patronaty instytucjonalne i medialne.

Gra symulacyjna „EVENT” – jak zbudować skuteczny system promocji wydarzenia?

 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu PR.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone interaktywnie i innowacyjnie. Prezentacja multimedialna z materiałem filmowym o 30% zwiększy skuteczność przyswojenia wiedzy. Szkolenie jest „szyte na miarę”, więc zawiera porady dotyczące strony i systemu komunikacji firmy. Warsztaty, gry symulacyjne i case study pozwolą uczestnikom przećwiczyć zdobywaną wiedzę i rozwiązywać sytuacje trudne. Rozwiną też kreatywność i otwartość na nowe sposoby komunikacji -  doceniane przez dziennikarzy. Dzięki warsztatom z wykorzystaniem kamery, u uczestników wzrośnie umiejętność komunikacji z dziennikarzami. Indywidualny feedback trenera nt. zachowań  werbalnych i niewerbalnych  w  trakcie  nagrań w  TV  i radio,  pozwoli wyeliminować rutynę  lub  błędy w komunikacji.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT