Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Skuteczny samorządowiec

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie i uzupełnienie przez uczestników swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy i działalności samorządowej. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem, poszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy i działalności pracownika samorządowego.

 

Program szkolenia dwudniowego.

Dzień I.

1. Blok prawny:
- Pozycja prawna pracownika samorządowego w strukturach samorządu terytorialnego,
- Zakres podstawowych praw i obowiązkówpracownika samorządowego,
- Kształtowanie relacji pracownika samorządowego z innymi organami administracji publicznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i obywatelami.
2. Blok administracyjny:
- Organizacja sekretariatu urzędu gminy,
- Instrukcja kancelaryjna obiegu dokumentów służbowych,
- Znaczenie ochrony informacji,
- Zasady etyki zawodowej pracownika samorządowego,
- Procedury załatwiania spraw administracyjnych,
- Budowa i tworzenie aktów prawnych i pism służbowych,
- Zasady rozpatrywania petycji, skarg i wniosków,
- Wzory pism prywatnych i służbowych oraz dokumentów księgowych i podatkowych.

Dzień II.

3. Blok organizacyjny:
- Zarządzanie pracą własną
- Style i metody zarządzania pracą innych ludzi
- Kształtowanie umiejętności menedżerskich
- Czynniki ułatwiające i utrudniające przepływ informacji
- Zasady organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i informacyjnymi
- Prawne i organizacyjne aspekty negocjacji
- Efektywne i skuteczne rozwiązywanie konfliktów w urzędzie
- Dozwolone i niedozwolone techniki wywierania wpływu na ludzi
- Polityka jakości a pozytywny wizerunek urzędu
- Sposoby promocji idei samorządności
- Omówienie typowych sytuacji pracy administracyjnej i urzędniczej

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświsdczeniem z zakresu pracy w samorządzie.

Czas trwania: 
Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym, w formie autorskiego wykładu, prezentacji, ”scenek rodzajowych” i warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i standardów pracy instytucji publicznych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT