Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Skuteczny windykator

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej m.in.: budowania skutecznej strategii odzyskiwania należności, określenia zasad i stosowania profilaktyki windykacyjnej, przygotowania się do rozmowy z dłużnikiem, kształtowania umiejętności kontroli emocji w sytuacji windykacyjnej, kształtowania umiejętności odzyskania należności jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji handlowych, kształtowania umiejętności zdobywania jak największej ilości informacji o dłużniku oraz kształtowania umiejętności skutecznego odpowiadania na typowe wymówki i zagrywki dłużników w ramach gier windykacyjnych. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób zajmujących się odzyskiwaniem należności: pracownicy działów windykacji i księgowości, właściciele przedsiębiorstw, negocjatorzy z firm windykacyjnych.

 

Szkolenie pomoże uczestnikom:


· zdobyć, zebrać i wykorzystać informacje w trakcie działań windykacyjnych,
· przygotować się do rozmowy, ułożyć jej plan i skutecznie ją przeprowadzić,
· radzić sobie podczas trudnych i stresujących sytuacji podczas rozmowy,
· stosować odpowiednie, gotowe banki zwrotów zwiększających skuteczność działań windykacyjnych,
· podjąć wyzwanie, a nie wykonywać przykre obowiązki,
· poznać motywy i działanie dłużnika,
· poznać podstawy prawno –podatkowe w zakresie windykacji.

 

Ramowy program szkolenia.


1) Budowanie porozumienia z dłużnikiem.
2) Psychologia dłużnika.
3) Typologia dłużnika i postawy indykatora.
4) Asertywne komunikaty.
5) Etapy rozmowy windykacyjnej.
6) Wymówki i gry dłużnika.
7) Sankcje.
8) Ustępstwa windykatora.
9) Prawne aspekty windykacji.
10) Gry symulacyjne.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu windykacji.

 

Czas trwania: Szkolenie sześciodniowe - 48 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:  70% czasu poświęcone będzie teorii, natomiast pozostały czas - zajęciom praktycznym (ćwiczenia). Ogólny schemat przebiegu szkolenia to: przedstawienie celów i programu szkolenia, prezentacje, ćwiczenia umożliwiające uczestnikom zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności; omówienie doświadczeń z tych ćwiczeń, podsumowanie dnia szkoleniowego; przypomnienie tego, czego uczestnicy się nauczyli. W toku realizacji szkoleń trener będzie się posługiwał zróżnicowanymi metodami szkoleniowymi uwzględniając zarówno cele szkolenia, jak i specyficzne style uczenia się uczestników, dzięki czemu zostanie zapewniona odpowiednia efektywność oraz możliwe będzie modelowanie postaw uczestników związanych z uczeniem się.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT