Szkolenie zamknięte Kategoria:

SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)

Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla oraz pracowników działów kontroli jakości.

Celem powyższego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami SPC. Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi zaprojektować system kontroli jakości procesu oparty na tworzeniu i interpretacji kart kontrolnych.

Ramowy program szkolenia.
 

1. Podstawy analizy danych i wnioskowania statystycznego.

2. Rozkład normalny, jego zastosowania w praktyce. Elementy metody Six Sigma.

3. Konstrukcja i interpretacja różnych typów kart kontrolnych.

4. Praktyczne projektowanie systemu jakości procesu opartego na kontroli zmienności metodami SPC.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu SPC.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: W głównej części zajęcia będą miały charakter ćwiczeń i warsztatów opartych na przykładach zaproponowanych przez trenera lub po wcześniejszym uzgodnieniu, przygotowanych zgodnie z  rzeczywistą  problematyką firmy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia. 

KONTAKT