Szkolenie zamknięte Kategoria:

Standard wizyty lekarskiej przedstawiciela medycznego

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli medycznych firm promujących swoje leki wśród lekarzy, a także farmaceutów. Adresatem  mogą być zarówno nowopowstałe zespoły jak i zespoły, u których jest potrzeba zebrania i ugruntowania istniejącego doświadczenia.

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników jednolitego standardu wizyty lekarskiej i podniesienie jej poziomu jakościowego. Standard ten ma dać poczucie bezpieczeństwa dla przedstawiciela i podstawy do przeprowadzania skutecznej sprzedażowo promocji leków w gabinecie lekarskim. Korzyści należy upatrywać w rozwoju jednostki, zespołu jak i całej organizacji na rynku.

Ramowy program szkolenia.

1. Rola przedstawiciela medycznego w organizacji.

2. Przygotowanie do wizyty (baza a potencjał, zasada Pareto, merytoryka, cele jakościowe i biznesowe SMART).

3. Rozmawiać o pacjentach czy preskrypcjach?

4. Elementy i etapy wizyty lekarskiej.

5. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

6. Apteka – diagnoza, dystrybucja, odsprzedaż.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przedstawicielstwa medycznego.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie przeprowadzanie jest w 80% w formie warsztatu oraz case study, gdzie uczestnicy mają okazje przećwiczyć, omówić i wyciągnąć wnioski z w oparciu o przeprowadzone symulacje realnych przypadków, z którymi mieli okazję się spotkać lub które czekają ich w przyszłości. Resztę uzupełnia niezbędny wykład w formie prezentacji multimedialnej oraz energizery mające na celu mobilizację grupy do aktywnej pracy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT