Szkolenie zamknięte Kategoria:

Standard wizyty sprzedażowej przedstawiciela handlowego z uwzględnieniem specyfiki rynku aptecznego

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli handlowych. Mogą to być reprezentanci firm farmaceutycznych jak również firm z innych branż, którzy bezpośrednio kontaktują się ze swoimi klientami. Adresatem  mogą być zarówno nowopowstałe zespoły jak i zespoły, u których jest potrzeba zebrania i ugruntowania istniejącego doświadczenia.

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników jednolitego standardu wizyty  i podniesienie jej poziomu jakościowego. Standard ten ma dać poczucie bezpieczeństwa dla przedstawiciela i podstawy do przeprowadzania skutecznego sprzedażowo spotkania, a także zbudować fundamenty długofalowej i korzystnej biznesowo współpracy z klientem. Korzyści należy upatrywać w rozwoju jednostki, zespołu jak i całej organizacji na rynku.

Ramowy program szkolenia.

1. Sprzedaż – jak ją zdefiniować?

2. Negocjacje handlowe jako specyficzna rozgrywka między sprzedającym a kupującym.

3. Jak działać aby przeprowadzić pozytywną transakcję handlową?

4. Budowanie pozytywnego kontaktu z klientem.

5. Radzenie sobie z pierwszym oporem klienta.

6. Odkrywanie interesów klienta.

7. Typologia klientów.

8. Ważne elementy wizyty aptecznej.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przedstawicielstwa handlowego.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie przeprowadzanie jest w 80% w formie warsztatu oraz case study, gdzie uczestnicy mają okazje przećwiczyć, omówić i wyciągnąć wnioski z w oparciu o przeprowadzone symulacje realnych przypadków, z którymi mieli okazję się spotkać lub które czekają ich w przyszłości. Resztę uzupełnia niezbędny wykład w formie prezentacji multimedialnej oraz energizery mające na celu mobilizację grupy do aktywnej pracy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT