Szkolenie zamknięte Kategoria:

Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna

Dwudniowe warsztaty z zakresu wypełniania dokumentacji przy projektach realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, realizacja warsztatów zzakresu przygotowania Studium Wykonalności oraz przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać Studium Wykonalności, na jakie aspekty zwrócić uwagę, czego unikać.

 

Przygotowanie Studium Wykonalności jest niezbędnym aspektem uzyskania wsparcia unijnego na inwestycje realizowane przez sektor publiczny. Jest to dokument opisujący realizowane przedsięwzięcie zarówno pod kątem jego zasadności i szeroko rozumianej opłacalności.

 

Na szkolenie zapraszamy pracowników firm i instytucji sektora finansów publicznych (m.in. urzędów miast i gmin, urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, szkół, szpitali, Publicznych ZOZ, firm komunalnych, Izb Celnych) oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu sporządzania Studium Wykonalności (feasibility study).

 

Program szkolenia.

I. FUNDUSZE EUROPEJSKIE.

 

II. ZASADY KONSTRUOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI.

 

III. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT