Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Świadczenia rodzinne

Kategoria: Szkolenia prawne

Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych w Polsce. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS–ach/GOPS–ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebującym.

 Ramowy program szkolenia:

Świadczenia rodzinne.
• podstawa prawna: ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992),
• rodzaje świadczeń,
• zasady weryfikacji świadczeń,
• postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, finansowanie świadczeń.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu świadczeń rodzinnych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT