Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

System Informacji Oświatowej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie rozpoczyna się wprowadzeniem do zasad gromadzenia danych w SIO oraz krótkim omówieniem przepisów. Następnie omawiane będą dane dziedzinowe, zasady przekazywania danych do SIO, pozyskiwanie danych dziedzinowych, odzyskiwanie utraconych danych i nadzór nad ich bezpieczeństwem. Uwaga skupiona zostanie również na modułach wprowadzania danych. 

 

Cel szkolenia.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie zasad wprowadzania, przekazywania i moderowania danych przesyłanych do SIO. Zostaną również zapoznani z harmonogramem, zakresem wprowadzania danych,  zasadami nadzoru nad ich bezpieczeństwem, a także obowiązujących przepisów. Duży nacisk zwrócony zostanie na praktyczne aspekty związane z gromadzeniem danych, a także najczęściej występującymi problemami.

 

 

Program szkolenia.

 1. Zasady gromadzenia danych w SIO.
 2. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych.
 3. Dane dziedzinowe:
 4. Przekazywanie danych do bazy danych SIO.
 5. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO.
 6. Dostęp do bazy danych SIO.
 7. Nadzór nad bezpieczeństwem danych.
 8. Odzyskiwanie utraconych danych.
 9. Korygowanie nieprawidłowości oraz przechowywanie danych w bazie danych SIO i w lokalnych bazach danych SIO.
 10. Składanie wniosków (szkoły i placówki oświatowe).
 11. Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia.
 12. Wprowadzanie danych: Moduł PODMIOT.
 13. Wprowadzanie danych: Moduł UCZEŃ.
 14. Wprowadzanie danych: Moduł NAUCZYCIEL.
 15. Wprowadzanie danych: Moduł DANE ZBIORCZE.
 16. Nazwiska obcojęzyczne.
 17. Przepisy karne.

 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu systemu informacji oświatowej.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty i case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT