Szkolenie zamknięte Kategoria:

Systemy oceny pracowników

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów HR, kadry kierowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz narzędzi niezbędnych do zaprojektowania i efektywnego wdrożenia systemu ocen pracowniczych jako integralnej części całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacji.

 

Program szkolenia.

1. Wprowadzenie.    

2. Zasady i kryteria oceny pracowników.

3. Elementy systemu oceniania.

4. Metody  oceniania pracowników.

5. Rozmowy oceniające.

6. Klasyczne błędy popełniane w ocenianiu.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu systemu oceny pracowników.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą następujące metody pracy: prezentacja, praca w parach, grupach, case study, dyskusje, burza mózgów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT