Szkolenie zamknięte Kategoria:

Sytuacje kryzysowe na pokładzie

Szkolenie jest skierowane do przyszłych członków personelu pokładowego i ma na celu zwiększenie świadomości, wrażliwości i umiejętności odpowiedniej reakcji.

Ramowy program szkolenia.

1. Omówienie podstaw przetrwania.

2. Przykładowa mapka danego modelu samolotu - przedstawienie konfiguracji, miejsc, wyjść ewakuacyjnych.

3. Podstawowe komendy i procedury ewakuacyjne.

4. Omówienie, charakterystyka i procedura działania w razie sytuacji kryzysowej (turbulencje, pożar, lądowanie awaryjne, wodowanie, dekompresja, kolejne podejście do lądowania, zjechanie z pasa startowego, nieprzytomny pilot).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu sytuacji kryzysowych na pokładzie.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Głównie są to wykłady z omówieniem prezentacji multimedialnej, 2 filmy o katastrofach lotniczych.„Burza mózgów”, dyskusje, praca w grupach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT