Aktualności

SZKOLENIA - OBOWIĄZEK PRACOWNIKA?

Konieczność szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji wpisana jest obecnie pośrednio w wykonywanie każdego zawodu. W przeważającej mierze to pracodawca decyduje na jakie szkolenia oddelegować pracownika.  Pojawiają się wątpliwości.

 

 Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w każdym szkoleniu? Kiedy może odmówić?

 

Nabywanie nowych umiejętności czy podnoszenie kwalifikacji jest podstawą do rozwoju pracownika na wszystkich stanowiskach.

 

Pracownik ze świadomością potrzeby samodoskonalenia się może skorzystać z różnych opcji dostępnych na rynku.

 

Jednak konieczność skorzystania z oferty szkoleniowej zaproponowanej przez pracodawcę nie została nigdzie określona wprost.

 

Możesz odmówić, ale...

 

Przepisy prawa nie nakładają na pracownika obowiązku uczestnictwa w szkoleniach zaproponowanych przez pracodawcę, co w praktyce oznacza, że pracownik może odmówić udziału. Odmowa pracownika nie może stać się podstawą do zwolnienia. Pracodawca może nakazać udział w szkoleniu w formie polecenia służbowego i tu bronić swoich racji.
Wykonywanie poleceń służbowych to podstawowy obowiązek każdego pracownika.

 

Polecenia takie nie są wiążące dla pracownika, jeśli są:

- sprzeczne z prawem

- niezgodne z umową o pracę

- zagrażają zdrowiu i życiu pracownika

W tych wypadkach pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego.

 

Inaczej sytuacja się ma w przypadku szkoleń nakazanych przez pracodawcę, które wynikają z umowy o pracę, układów zbiorowych pracy czy regulaminów.

 

Pracownik odmawiający udziału w szkoleniu musi się liczyć z konsekwencjami w późniejszej perspektywie czasowej. Kwalifikacje wymagane na danym stanowisku od pracodawcy, których nie nabył w drodze wspomnianego szkolenia mogą skutkować brakiem odpowiednich kompetencji do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku, a więc w konsekwencji stać się podstawą do zwolnienia...

 

W przypadku szkoleń poza normalnymi godzinami pracy przedstawiamy dość powszechny pogląd, że lepiej nie zmuszać pracowników ze względu na brak uregulowania prawnego w tej kwestii. Na pewno zaoszczędzi to wątpliwości i spornych kwestii koniecznych do rozstrzygnięcia.

 

Na podstawie: http://hrpolska.pl/szkolenia/prawo/kiedy-na-szkolenie-2.html

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to ludzie pełni pasji i zaangażowania, których głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości świadczonych usług.

Specjalizujemy się w profesjonalnej organizacji szkoleń i konferencji dla firm oraz instytucji publicznych w całej Polsce.

Kursami i szkoleniami zajmujemy się od ponad 10 lat, oferując nie tylko szkolenia zamknięte (biznesowe, handlowe, menedżerskie, sprzedażowe, prawne oraz rozwijające kompetencje interpersonalne), ale także doradztwo personalne i sesje indywidualne. Organizujemy konferencje biznesowe oraz kongresy naukowe (medyczne). Specjalizujemy się zarówno w organizacji wydarzeń online, stacjonarnych i wyjazdowych jaki i hybrydowych.

Nasze dotychczasowe realizacje to prestiżowe, ogólnopolskie wydarzenia dla przedstawicieli wiodących firm oraz instytucji sektora publicznego.

Jesteśmy skoncentrowani na celach naszych klientów – analiza potrzeb oraz sprecyzowanie pożądanych efektów to nieodłączne elementy naszej codziennej pracy.

Naszym zadaniem jest organizacja szkoleń i konferencji zakończonych sukcesem oraz zadowoleniem klienta.

Wybór naszej firmy szkoleniowej to wybór profesjonalnych usług i udokumentowanego doświadczenia w organizacji szkoleń zamkniętych, warsztatów oraz konferencji.

 

 

W latach 2015-2017 zostaliśmy Laureatem “Godła Firma Szkoleniowa”

Zaufali nam

Adept Sp. z o.o. Sp. K.

Aleja Niepodległości 645B

81-855 Sopot

adept@adept.pl

 +48 58 341 32 04

 

Nr konta mBank 65 1140 2017 0000 4702 1233 6568

NIP 9571048507

KRS 0000798322

 

KONTAKT