Szkolenie zamknięte Kategoria:

Szkolenie dla duchownych z przemawiania

Szkolenie jest skierowane do duchownych i ma na celu :

- Przypomnienie, nauczenie i przećwiczenie różnych stylów przemawiania.

- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej mowy ciała, w tym gestykulacji do wielu typów wystąpień publicznych – od spotkania i negocjacji z parafianami po kazania motywujące do działania.

- Przećwiczenie umiejętności prezentowania w innych miejscach niż Świątynia.

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów społecznych i ich nastawienia.

- Nabycie umiejętności prezentacji przed kamerą np. podczas nagrań dla telewizji i nagrań prywatnych dla wiernych.

Ramowy program szkolenia.

Do szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Ćwiczenie obejmuje również nagranie dla mediów.

 

1. Zasady tworzenia spójnego przekazu podczas kazania i wystąpienia publicznego. Warsztaty z kamerą.

2. Przygotowanie się do przemówienia.

3. Jak opanować tremę przed wystąpieniem?

4. Przemawianie podczas imprez masowych.

5. Operowanie głosem.

6. Mowa ciała mówcy.

7. Mowa ciała odbiorców.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przemawiania.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT