Szkolenie zamknięte Kategoria:

Szkolenie dla dziennikarzy - Mowa ciała rozmówcy

Szkolenie jest skierowane do dziennikarzy, niezależnie od ich doświadczenia redakcyjnego i ma na celu:

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów biznesowych i ich nastawienia.

- Nauka lub przypomnienie zasad wykorzystania innych niż gestykulacja i mimika elementów komunikacji niewerbalnej m.in. przestrzeni, aparycji, czasu, zapachu do kreowania wydarzenia medialnego.

- Przećwiczenie umiejętności prezentowania własnych komunikatów z wykorzystaniem mowy ciała.

- Zdobycie wiedzy jak obronić się przed partnerami wykorzystującymi komunikację niewerbalną do manipulowania.

 

Ramowy program szkolenia.

Podczas szkolenie do jednego z warsztatów wykorzystywana jest kamera. Po nagraniu uczestnicy wspólnie z trenerem analizują nagrania z przeprowadzonych wywiadów.

 

1. Wprowadzenie. Komunikacja niewerbalna. Jak ją wykorzystać w pracy dziennikarza?

2. Mowa ciała dziennikarza i rozmówcy w czasie rozmowy w studio.

3. Mowa ciała w innych sytuacjach zawodowych.

 

Informacja o prelegencie.

 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu komunikacji niewerbalnej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT