Szkolenie zamknięte Kategoria:

Szkolenie dla kadry kierowniczej - prowadzenie prezentacji, narad i zebrań

Szkolenie jest skierowane do wyższej kadry kierowniczej firm i instytucji publicznych.

Celem szkolenia jest:

- podniesienie umiejętności przemawiania i prezentowania biznesowego z wykorzystaniem PowerPoint;

- wyeliminowanie strachu przed wystąpieniem publicznym;

- opanowanie sztuki ciekawego i skutecznego prezentowania;

- sprawdzenie umiejętności przemawiania;

- przygotowanie się do występowania przed kamerą telewizyjną, w mediach firmowych.

Ramowy program szkolenia.

DZIEŃ 1.

Praca z kamerą.

 

Przygotowanie do prezentacji i przemówienia. Jak opanować tremę?

• Dobór stylu wystąpień do mówcy.

• Błędy prezenterów. Czego unikać a co stosować przed przemówieniem?

• Rodzaje mówców i najczęściej popełniane błędy.

• Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.

• Metody kreowania porozumienia między mówcą a audytorium.

• Sprawdzone sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Co zrobić, żeby zawsze bili brawo? Jak prezentować przed prestiżową publicznością?

• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.

• Przygotowanie przestrzeni wystąpienia.

• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.

• Typy słuchaczy i audytorium.

• Struktura wystąpień publicznych.

• Przygotowanie się do wystąpienia.

• Przygotowanie przemówienia.

• Techniki panowania nad dyskusją.

• Zasady postępowania z trudnym audytorium.

• Jak zdobyć słuchaczy, czyli zarządzanie wystąpieniem i emocjami audytorium.

• Prawidłowa argumentacja dobór do predyspozycji audytorium. 

• Aktywne słuchanie i odpowiadanie na pytania.

 

DZIEŃ 2

Analiza nagrań uczestników.

 

Prezentacja a mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia.

• Słowa to tylko 7 procent prezentacji. Elementy niewerbalne w prezentacji.

• Jak odbierają mnie inni? Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.

• Komunikacja niewerbalna w relacjach biznesowych.

• Aparycja – oddziaływanie wyglądem w prezentacji i podczas rozmowy handlowej.

• Kinezyka – mimika i gesty w prezentacji. Co myśli klient, gdy nic nie powiedział?

• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie.

• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku.

• Chronemika – zarządzanie czasem w prezentacji.

• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia prezentacji.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT