Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przygotowanie Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.

 

 Ramowy program szkolenia.

1.Nadzór nad warunkami pracy,
2.Działalność SIP na rzecz poprawy warunków pracy,
3.Status prawny społecznej inspekcji pracy,
4.Uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy,
5.Kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, bhp oraz technicznego bezpieczeństwa pracy,
6.Udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym,
7.Formułowanie zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Informacje o prelegencie.
 
Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Społecznych Inspektorów Pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: metody aktywizujące (przykłady, prezentacja multimedialna, dyskusja, filmiki, case studies).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT