Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do użytkowników aplikacji WOPZ. Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zawodowej doradców zawodowych prowadzących wstępną diagnozę preferencji  zawodowych za pomocą WOPZ.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • Scharakteryzować koncepcję osobowości zawodowej Hollanda.
 • Scharakteryzować koncepcję cech pracy.
 • Przeprowadzić samodzielne badanie osobowości zawodowej klienta z zastosowaniem aplikacji WOPZ.
 • Zinterpretować  jakościowo i ilościowo wyniki diagnozy oraz metody diagnozy osobowości zawodowej.

 

 Ramowy program szkolenia.

1. Wstęp, prezentacja zajęć warsztatowych, integracja.

 • Wstęp.
 • Ćwiczenie 1: „A teraz powiedz mi, kim jestem?”.
 • Ćwiczenie 2: Wybory klasowe.
 • Ćwiczenie 3: Lista przymiotników.
 • Ćwiczenie 4: „Mógłbym być”.

2. Osobowość zawodowa – wprowadzenie pojęcia.

 • Ćwiczenie 5: Moja osobowość zawodowa.
 • Ćwiczenie 6: Preferencje a zawód.
 • Prezentacja 1: Koncepcja zainteresowań, preferencji i osobowości zawodowej.

3. Stosowanie WOPZ w praktyce i interpretacja wyników.

 • Prezentacja 2: Budowa i parametry kwestionariusza WOPZ.
 • Prezentacja 3: WOPZ – zastosowanie, interpretacja.
 • Ćwiczenie 8: Stosowanie aplikacji w praktyce i interpretacja wyników.

4. WOPZ jako narzędzie rozmowy doradczej.

 • Ćwiczenie 9: Interpretacja profilu.
 • Ćwiczenie 10: Rozmowa doradcza.
 • Zakończenie i ewaluacja.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa zawodowego za pomocą WOPZ.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie  prowadzone jest metodą treningową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia symulacyjne,  zespołowe rozwiązywanie problemów,  dyskusje grupowe oraz mini-wykłady.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT