Szkolenie zamknięte Kategoria:

Szkolenie dla wykładowców akademickich i trenerów – skuteczna prezentacja

Szkolenie jest skierowane do wykładowców akademickich oraz trenerów i ma na celu :

- Uzyskanie Wiedzy, dzięki czemu mogą być lepiej oceniani przez studentów za prowadzenie zajęć.

- Uzyskanie informacji zwrotnej na temat obecnie wykorzystywanego stylu prezentacji swojego tematu zajęć i feedback nt. elementów do poprawienia.

- Przećwiczenie różnych stylów przemawiania.

- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej mowy ciała, w tym gestykulacji do wielu typów wystąpień publicznych – od wykładu, szkolenia, przez odczyt i prelekcje podczas konferencji dla 300 osób, po prezentację w mniejszym gronie.

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała studentów i uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia.

Do szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Z zainteresowanymi może przećwiczyć także nagranie tzw. „SETKI dla mediów.

 

1. Przygotowanie się do przemówienia:

•Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.

•Co wolno a czego nie przed wystąpieniem?

•Ćwiczenie przemówienia.

•Dopasowanie mowy ciała do wystąpienia.

•Strategia przemówienia, czyli jak je ułożyć w całość? Sprawdzone techniki.

 

2. Ustalenie stylu prezentacji uczestników. Warsztaty z kamerą:

•Ustalenie stylu i umiejętności prezentacyjnych.

•Jakie elementy wyeksponować a jakie poprawić w wystąpieniach uczestników?

 

3. Dobre rozpoczęcie przemówienia:

•Autoprezentacja i ustalenie zasad zajęć lub szkolenia. Co zrobić, gdy nas nie przedstawią?

•Styl wejścia a wrażenie odbiorców.

•Wybór miejsca wystąpienia.

•Pierwsze 3 minuty przemówienia.

 

4. Jak opanować tremę przed zajęciami i szkoleniem:

•Po czym publiczność poznaje tremę.

•Zakłócenie ruchu podczas przemówienia.

•Zakłócenia mowy podczas przemówienia.

•Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.

•Tricki dobrego prezentera.

 

5. Przemawianie podczas imprez masowych, konferencji, seminariów:

•Różnice w przemawianiu w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni.

•Przemawianie przy mównicy, wykorzystanie wskaźników i mikrofonu.

•Styl gestykulacji podczas większych wystąpień.

•Wykorzystanie głosu do pobudzenia tłumu.

 

6. Operowanie głosem:

•Ustalenie kompetencji komunikacyjnych,

•Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym,

•Ćwiczenia zmęczonego aparatu mowy,

•Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.

 

7. Mowa ciała mówcy:

•Gestykulacja podczas przemówienia eksperta,

•Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem,

•Gesty pewności siebie,

•Gesty uzupełniające słowa,

•Postawa ciała dobrego mówcy 

•Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka,

•Kontakt wzrokowy z małym i dużym audytorium,

•Poruszanie się w przestrzeni przemówienia.

 

8. Mowa ciała odbiorców:

•Co oni myślą studenci, gdy wykładam i szkolę?

•Przemówienie to proces – jak z monologu zrobić dialog bez przerywania przemówienia,

•Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej do przyciągnięcia uwagi,

•Mowa ciała uczestników narad, spotkań, konsultacji. 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prezentacji.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT