Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych ww. tematem.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem ochrony przyrody.

Ramowy program szkolenia.

1. Rodzaje i formy prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Ochrona przyrody a zrównoważona działalność gospodarcza.

3. Wykorzystanie rozwiązań proekologicznych w działalności gospodarczej.

4. Pozyskiwanie źródeł finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

5. Marketing w działalności gospodarczej.

6. Elementy profesjonalnej obsługi klienta.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem ochrony przyrody.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT