Szkolenie zamknięte Kategoria:

Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług eko - turystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

Adresatami szkolenia są mieszkańcy i kwaterodawcy świadczący usługi agroturystyczne bądź inne osoby zainteresowane taką formą działalności.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat tworzenia i kreowania produktów turystycznych.

Ramowy program szkolenia.

1. Ekoturystyka jako rozwijający się trend w turystyce – część teoretyczna;

2. Diagnoza potencjału turystycznego obszaru:

- inwentaryzacja, analiza i ocena zasobów obszaru dla rozwoju agroturystyki na terenie Puszczy Białowieskiej (inwentaryzacja i weryfikacja walorów przyrodniczych i kulturowych) – część teoretyczna i praktyczna;

3. Komercjalizacja walorów turystycznych regionu – elementy interpretacji dziedzictwa - część teoretyczna;

4. Kreowanie produktów turystycznych w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe: przykłady produktów turystycznych i ich  - część teoretyczna i praktyczna;

5. Efektywny marketing i prezentacja walorów regionu: przykłady działań promocyjnych realizowanych przez władze lokalne, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje turystyczne. – część teoretyczna.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu usług eko - turystycznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów: prezentacja multimedialna oraz części warsztatowej.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT