Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie z zakresu Zarządzania Projektami w metodyce IPMA przygotowujące do egzaminu certyfikującego dla poziomu D

Kategoria: Szkolenia otwarte

Cykl szkoleń skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw zarówno kierujących projektami,które chciałyby usystematyzować wiedzę i uzyskać certyfikat oraz tych, które planują pracę na stanowisku kierownika projektu.

Celem  jest przygotowanie uczestników do międzynarodowego egzaminu certyfikującego na stopień ,,D” zgodnie z metodologią IPMA.

Ramowy program szkolenia.
 

Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (24 godz.).

1.Wprowadzenie.

2. Czym jest zarządzanie projektem.

3. Środowisko projektu.

4. Podstawowe aspekty organizacyjne.

5. Organizacja projektu.

6. Cele projektu.

7. Interesariusze projektu.

8. Etapy i cykl życia projektu.

9. Zamknięcie i ocena wyników realizacji projektu.

10. Zarządzanie zmianą.

11. Zarządzanie jakością.

12. Zarządzanie dokumentacją projektu.

13. Sukces w projekcie.

 

Harmonogramowanie projektu (24 godz.).

1. Diagramy kamieni milowych.

2. Planowanie czynności i dekomponowanie.

3. Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego.

4. Ścieżka krytyczna jako narzędzia zarządzania harmonogramem.

5. Metody prezentacji harmonogramów.

 

Finanse w projekcie (24 godz.).

1. Zarządzanie zasobami finansowymi.

2. Zarządzanie kosztami.

3. Planowanie kosztów w projekcie.

4. Zarządzanie zasobami finansowymi.

 

Zarządzanie zespołem projektowym (20 godz.).

1. Etyka i odpowiedzialność Project Managera.

2. Grupy i zespoły projektowe.

3. Macierz odpowiedzialności RAM.

4. Komunikacja.

5. Przywództwo.

6. Motywacja.

7. Konflikt w projekcie.

 

Zarządzanie podwykonawstwem i ryzykiem w projekcie (20 godz.).

1. Zarządzanie umową.

2. Ryzyko –skąd właściwie się bierze i co oznacza.

3. Metody identyfikacji czynników ryzyka.

4. Analiza oraz ocena ryzyka.

5. Strategie reakcji na ryzyko.

6. Monitoring czynników ryzyka.

 

Powtórzenie przed certyfikacją (8 godz.).

1. Przegląd najważniejszych metod i narzędzi zarządzania projektami.

2. Egzamin próbny.

3. Omówienie egzaminu próbnego.

4. Warsztaty.

 

Egzamin certyfikujący dla poziomu D (3 godz.).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami.

Czas trwania:  Cykl szkoleń piętnastodniowych - 123 godziny dydaktyczne.

Forma szkolenia: Warsztat, prezentacja, wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.KONTAKT