Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Sztuka autoprezentacji dla handlowców

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Poprzez szkolenie uczestnicy nabędą wiedzę o skutecznej autoprezentacji, dress code, rozwiną osobiste zdolności oraz uświadomią sobie mocne i słabe strony podczas kreowania własnego wizerunku na potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego, skutkujące podniesieniem szeroko rozumianej atrakcyjności uczestnika na rynku pracy i w życiu osobistym.

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawową i praktyczną wiedzą dotyczącą autoprezentacji i prezentacji. Aktywizujące ćwiczenia pozwolą uczestnikom na wypracowanie skutecznych metod przekazywania i odbioru informacji podczas rozmowy handlowej oraz technik efektywnej komunikacji i budowania relacji w kontakcie z klientem. Umiejętności poznane i doskonalone podczas szkolenia będą przydatne w osiąganiu poszczególnych etapów sprzedaży, jak również pozwolą na zwiększenie jej skuteczności.

Program szkolenia.

1. Rola wizerunku osobistego w procesie sprzedaży.

2. Pierwsze wrażenie – czemu służy?

3. Kreowanie własnego wizerunku.

4. Komunikacja niewerbalna, czyli jak wykorzystać mowę ciała w autoprezentacji.

5. Komunikacja werbalna – co i jak mówić?

6. Przygotowanie do prezentacji.


Informacja o prelegencie.
Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu autoprezentacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Ogólny schemat przebiegu szkolenia to: przedstawienie celów szkolenia i programu, prezentacje, ćwiczenia umożliwiające uczestnikom zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności; omówienie doświadczeń z tych ćwiczeń, podsumowanie dnia szkoleniowego. W toku realizacji szkoleń będę posługiwać się zróżnicowanymi metodami szkoleniowymi uwzględniając zarówno cele szkolenia, jak i specyficzne style uczenia się uczestników, dzięki czemu zostanie zapewniona odpowiednia efektywność cyklu szkoleń oraz możliwe będzie modelowanie postaw uczestników związanych z uczeniem się. Metody szkolenia: ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykłady, odgrywanie ról oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT