Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. z zakresu autoprezentacji oraz metod operowania wrażeniem, komunikacji niewerbalnej oraz budowania dobrego kontaktu w komunikacji. Celem szkolenia jest m.in.:
• zapoznanie uczestników z naturą i specyfiką autoprezentacji oraz metodami operowania wrażeniem,
• uświadomienie uczestnikom ich indywidualnych tendencji i predyspozycji w wywieraniu pierwszego wrażenia (komunikacja niewerbalna),
• uświadomienie znaczenia savoir vivre oraz dress code w budowaniu pozytywnego i profesjonalnego wizerunku,
• zapoznanie uczestników z zasadami i narzędziami budowania dobrego kontaktu w komunikacji,
• ćwiczenie i doskonalenie umiejętności budowania dobrego kontaktu,
• uświadomienie zasad budowania skutecznego przekazu oraz narzędzi pomocnych w tym procesie,
• ćwiczenie umiejętności efektywnego przekazu w sytuacjach ekspozycji społecznej.

Program szkolenia.

1. Wprowadzenie
2. Sztuka autoprezentacji - mini wykład i dyskusja grupowa.
3. Pierwsze wrażenie w budowaniu własnego wizerunku.
4. Słowa w kreowaniu wizerunku, czyli o budowaniu dobrego kontaktu.
5. Podsumowanie.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu sztuki prezentacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, warsztaty, ćwiczenia, oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT