Szkolenie zamknięte Kategoria:

Team management training

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania zespołem, zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności pracy, budowania autorytetu lidera, skutecznego motywowania i nagradzania pracowników oraz nabycie umiejętności integracji zespołu, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników, komunikacji w zarządzaniu, dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry menedżerskiej.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia).        

1. Skuteczny manager.

2. Przywództwo.

3. Kierowanie zespołem pracowników.

4. Skuteczne planowanie  pracy zespołu.

5. Rozwiązywanie konfliktów.

6. Motywowanie pracowników.

7. Wywieranie wpływu na grupę.

8. Ocena pracowników.

               

Informacja o prelegencie.

 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania zespołem.

 

Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 24 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT