Szkolenie zamknięte Kategoria:

Techniczne wymogi druku przemysłowego

Zapoznanie użytkowników programów graficznych z technicznymi zasadami przygotowania prac graficznych do druku na maszynach przemysłowych. Przygotowanie prac do produkcji przemysłowej nisko- oraz wysokonakładowej  zasadniczo różni się od drukowania na drukarkach biurowych. Celem kursu jest nabycie umiejętności profesjonalnego wykorzystania specyficznych technik, co pozwoli uniknąć kosztownych pomyłek wynikających z błędów pracy grafika komputerowego. Szkolenie jest szczególnie przeznaczone dla osób mających przynajmniej podstawowe umiejętności obsługi komputera w zakresie programów graficznych. Wtedy właśnie uczestnicy będą mieli pełną świadomość  nabywanej wiedzy. Nie jest to szkolenie dotyczące konkretnego programu, lecz umiejętności korzystania z jego szczegółowych mechanizmów w oparciu o wiedzę technicznych wymogów druku.

 

Program szkolenia

1. Zarządzanie barwą

• profile kolorów

• kalibracja monitora

• tryby barwne addytywne i substraktywne

• przestrzeń barwna

2. Integracja aplikacji graficznych pakietu Adobe i Corel

3. Palety kolorów w druku

• bezpieczne konwersje kolorystyczne

• rozbarwienia i gotowe farby

• wymogi druku

4. Metody druku (offset, sito itp)

• różnice technologiczne

• przygotowanie plików

• znaczniki drukarskie

• generowanie plików wyjściowych

5. Dopuszczalne formaty plików  graficznych i metody kompresji

6. Optymalizacja programów graficznych

7. Procesy POSTRESS

• uszlachetnianie wydruków

• wykrawanie, plotowanie, bigowanie

• itp.

8. Dokumenty wielostronicowe

• druki szyte grzbietowo

• druki o nietypowym składaniu (harmonijka)

• użytek

9. Zagadnienia specjalne

• overprint

• gamut color

• zalewkowanie

• itp.

10. Media drukarskie, formaty i gramatury papieru

11. Rodzaje rastrów, ich zastosowanie, modyfikacja

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi grafik komputerowy, specjalista w zakresie teorii poligrafii oraz obsługi komputerowego pakietu biurowego MsOffice. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się nadzorowaniem procesów przygotowawczych do druku oraz projektowaniem w zakresie prowadzonej Agencji Reklamowej. Wykonuje również szkolenia z zakresu BHP. Zdobyła wykształcenie w kierunku poligraficznym oraz związane z zagadnieniami ochrony pracy. Posiada uprawnienia: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wykształcenie kierunkowe łączy z solidną praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Miłośnik cyfrowej sztuki tworzenia obrazów.

 

Czas trwania: Szkolenie siedmiodniowe - ok. 50 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Praca bezpośrednio na komputerze, pod nadzorem wykładowcy. Praktyczne ćwiczenia. Wizualizacje wraz z akcesoriami użytymi na żywo w formie zajęć praktycznych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT