Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są sposoby i możliwości poruszania się po rynku pracy, nauczą się redagować swoje dokumenty aplikacyjne oraz przećwiczą umiejętności odpowiedniej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czym zwiększą swoją szansę na znalezienie zatrudnienia. Szkolenie jest skierowane do podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz do: osób, które zastanawiają się nad zmianą pracy lub dotychczasowej ścieżki kariery, osób, które utraciły pracę bądź które chcą po przerwie wrócić do pracy, studentów i absolwentów.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
Budowanie zaufania i zaangażowania uczestników poprzez ćwiczenie integrujące, poznanie roli trenera, celów szkolenia i zakresu przewidywanych ćwiczeń.

2. Metody poszukiwania pracy
Analiza podstawowych pojęć związanych z tematem zajęć. Omówienie metod poszukiwania pracy oraz ich zalety, wad i stopnia skuteczności. Ćwiczenie umiejętności czytania ofert pracy.

3. Twórcze myślenie w poszukiwaniu pracy.
Uczestnicy nauczą się niekonwencjonalnego myślenia o poszukiwaniu pracy, co sprzyjać będzie zwiększeniu ich szans na zatrudnienie, wygenerują nowe metody poszukiwania pracy, oraz stworzą indywidualnie tzw. mapę poszukiwania pracy, która będzie przydatnym narzędziem w poruszaniu się na rynku pracy.

4. Cv i list motywacyjny jako podstawowe dokumenty aplikacyjne
Uczestnicy nauczą się poprawnej konstrukcji cv i poznają podstawy pisania listów motywacyjnych (opcjonalnie).

5. Rozmowa kwalifikacyjna
Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, oraz na co zwraca uwagę pracodawca. Poznają możliwe pytania i przećwiczą prawidłowe odpowiedzi, dowiedzą się jak przekonać do siebie pracodawcę.

6. Podsumowanie wiedzy i ewaluacja szkolenia. 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener – praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, scenki)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT