Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Techniki emisji głosu

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Nauka poprawnej emisji głosu ma zapewnić przede wszystkim zdrowe funkcjonowanie narządu głosu, ale niesie także mnóstwo dodatkowych korzyści, takich jak: polepszenie jakości oddychania, regulacja pracy serca, przemiany materii.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:
- budową i funkcjonowaniem układu oddechowego, aparatu artykulacyjnego i aparatu głosowego
- zagrożeniami zdrowotnymi będącymi efektem z nieprawidłowej emisji oraz patologii głosu
- zasadami higienicznej pracy głosem

oraz przygotowanie słuchaczy do:
- stosowania technik relaksacyjnych pomocnych w rozluźnianiu ciała.
- korzystania z prawidłowej techniki oddychania
- właściwej fonacji
- pobudzania rezonatorów podczas mowy
- wyrazistej artykulacji

 

Program szkolenia

1. Anatomia i fizjologia narządów biorących udział w fonacji.
- budowa i funkcjonowanie układu oddechowego
- budowa i funkcjonowanie aparatu fonacyjnego
- budowa i funkcjonowanie artykulatorów
- mechanizm tworzenia głosu

2. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej emisji oraz patologii głosu.
- przyczyny powstawania chorób narządu głosu
- objawy zaburzeń głosu
- choroby związane z nieprawidłową emisją głosu

3. Główne zasady higienicznej pracy głosem.
- warunki higienicznego eksploatowania głosu
- zasady komunikacji w hałasie

4. Ćwiczenia relaksacyjne oddechowe, fonacyjne i usprawniające aparat artykulacyjny.
- ćwiczenia postawy umożliwiającej prawidłową emisję
- ćwiczenia rozluźniania ciała (trening relaksacyjny Schulza, techniki relaksacyjne)
- typy oddychania, nauka oddychania torem przeponowym, wyrabianie długiej fazy oddechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza podczas mówienia, wyrobienie ”miękkiego ataku”
- ćwiczenia artykulatorów
- ćwiczenia uruchamiania rezonatorów

5. Ćwiczenia na otwarcie samogłoskowe i wyrazistość artykulacyjną.
- ćwiczenia wyrazistego wypowiadania samogłosek
- ćwiczenia wyrazistego wypowiadania spółgłosek szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego oraz głoski ”r”

6. Ćwiczenia dykcji.
- ćwiczenia wyrazistości artykulacji i dykcji z wykorzystaniem tekstów logopedycznych 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu emisji głosu.

 

Czas trwania: 10 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład multimedialny, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT