Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Techniki umysłowe

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do uczniów, studentów, dorosłych chcących poprawić możliwości swojego umysłu.

Cel szkolenia:

- Poznanie zasad rządzących działaniem pamięci,

- Poznanie swoich stylów uczenia się i sposobów wykorzystania ich do poprawienia nauki,

- Poznanie i przećwiczenie rozmaitych mnemotechnik,

- Prezentacja i przećwiczenie metod notowania nielinearnego,

- Poznanie i przećwiczenie technik szybkiego czytania,

- Nauczenie się selekcyjnego i krytycznego wybierania informacji.

Ramowy program szkolenia.

Jak działa pamięć i czym jest nauka?

- Uczenie się jako przypominanie - zjawisko torowania,

- Głębokie przetwarzanie: emocje i zrozumienie,

- Style uczenia się,

- Zwiększanie zainteresowania nauką ("teasers").

Mnemotechniki.

- Wprowadzenie do NLP - haki pamięci,

- Wizualizacja, wykorzystanie zmysłów i emocji,

- Łańcuch skojarzeń - zapamiętywanie faktów i dat,

- Rzymski pokój - zakładki przestrzenne,

- Zakładki liczbowe i kształtowe,

- Techniki obrazków,

- Nauka obcych słówek, nazw i nazwisk.

Notowanie nielinearne i szybkie czytanie.

- Mapy myśli i ich zastosowanie,

- Wady i zalety notowania nielinearnego,

- Rodzaje szybkiego czytania,

- Test szybkości czytania ze zrozumieniem,

- Błędy popełniane przez czytelników,

- Ćwiczenie koncentracji i oka - unikanie błędów,

- Ćwiczenia na zwiększenie szybkości czytania.

Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

- Omówienie zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego,

- Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem,

- Ćwiczenia na słuchanie wiadomości ze zrozumieniem,

- Rozwijanie ciekawości poznawczej,

- Nauka zadawania pytań i krytycznego myślenia.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pamięci i szybkiego czytania.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty (wyłącznie praktyczne ćwiczenia z gotowymi materiałami, z komentarzem i omówieniem).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT