Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Techniki wywierania wpływu i obrona przed manipulacją

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie reguł wpływu społecznego.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji zachowań manipulacyjnych.
 • Rozwijanie zdolności posługiwania się technikami perswazyjnymi.
 • Stawianie własnych granic.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do psychologii wywierania wpływu społecznego.
 2. Zasady wywierania wpływu wg Roberta Cialdiniego.
 3. Pojęcie manipulacji.
 4. Siła perswazji – werbalne mechanizmy oddziaływania.
 5. Erystyka Schopenhauera czyli jak rozpoznawać manipulację werbalną.
 6. Komunikacja pozawerbalna w działaniach perswazyjnych.
 7. Jak skutecznie obronić się przed manipulacją?
 8. Asertywność - zachowania skoncentrowane na rozwiązaniu problemów.
 9. Asertywne techniki stawiania własnych granic.
 10. Reagowanie na oceny i różne rodzaje krytyki.
 11. Pułapki myślenia w przeciwdziałaniu psychomanipulacji.
 12. Pojęcie dysonansu poznawczego i warunki wpływające na podejmowanie decyzji.

 Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu technik wywierania wpływu.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacje, wykład interaktywny, ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, odgrywanie ról, dyskusja moderowana.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT