Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie ma celu poznanie zasad oraz metod tworzenia treści na użytek Internetu. Odbiorcami szkolenia są osoby:
- otwarte na propozycje samodoskonalenia i rozwoju zawodowego,
- pragnące zdobyć cenną wiedzę o technikach pisania tekstów, które doskonale sprzedają,
- myślące o karierze copywritera (na etacie w firmie, jak i jako freelancer),
- pracujące w działach: marketingu, sprzedaży, reklamy i promocji,
- zajmujące się komunikacją społeczną/interpersonalną,
- odpowiedzialne za kontakt z mediami, tworzenie materiałów informacyjnych, prowadzenie stron www, przygotowujące przemówienia,
- zainteresowane tematem oddziaływania tekstu na odbiorcę,
- przedsiębiorcy, managerowie oraz właściciele małych firm,
- nauczyciele języka polskiego (gimnazjum, liceum) zainteresowanych tematami perswazji oraz języka reklamy.

Ramowy program szkolenia.


1. Cechy warsztatu copywritera.
2. Jak przygotować się do pisania?
3. „Dobry tekst” a tekst sprzedający.
4. Perswazja w sieci.
5. Budowa i charakterystyka tekstu perswazyjnego (techniki, język i słownictwo, budowa obrazów, pisanie pod Klienta).
6. Internauta wobec znajdowanych przez siebie treści.
7. Jak zbudować atrakcyjny tekst internetowy (treść strony www, artykuł na bloga )?
8. Jak pisać o „aktualnościach”?

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pisania treści na użytek Internetu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT