Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu

Kategoria: Szkolenia otwarte

Problem niespłacania zobowiązań przez kontrahentów wymaga wdrażania procedur windykacyjnych. Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom m.in. jak skutecznie stosować windykację przez telefon lub drogą mailową. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do właścicieli przedsiębiorstw, osób, które zajmują się odzyskiwaniem należności: pracowników działów windykacji i księgowości, negocjatorów z firm windykacyjnych, handlowców, osób, które zajmują się zabezpieczaniem umów handlowych.

 

Program szkolenia.

Rozdział I. – Wstęp.
Rozdział II. – Psychologia dłużnika.
1. Dłużnik jako człowiek.
2. Piramida płatności.
3. Typy dłużników.
4. Gry dłużników.
Rozdział III. - Rozpoznanie.
Moduł mający uświadomić osobom windykującym jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie, pozyskanie informacji o dłużniku itd. W trakcie tego modułu uczestnicy nauczą się m.in.:
1. Jak właściwie czytać zapisy umów?
2. Jak sprawdzić kontrahenta?
3. Jak ustalić numer telefonu, adres milowy dłużnika?
4. Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem?
Rozdział IV. – Nagrywanie rozmów.
Rozdział V. – Proces windykacji.
Skondensowana wiedza praktyczna na temat windykacji za pomocą telefonu i/lub maila, w trakcie której zostaną poruszone m.in. następujące tematy:
1. Kiedy zacząć windykować?
2. Procedury.
3. Wybór drogi kontaktu.
4. Jak rozmawiać?
5. Negocjacje.
6. Antymanipulacja. 
7. Zagrożenie sankcjami.
8. Konsekwencja.
9. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida).
10. Uznanie długu.
11. Przerwanie biegu przedawnienia.
12. Prawidłowe przetwarzanie informacji.
13. Błędy podczas windykacji – humorystycznie o ”wpadkach” windykatorów i dłużników.
Rozdział VI. – Trudny dłużnik.
Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie mogą zdarzyć się w pracy windykatora. Kontrnatarcie (groźby, wyzwiska, krytyka) – to na szczęście niewielki procent dłużników. Próbują zastraszyć, lub wręcz zastraszają kontrahentów. Bardzo częstą formą jest tutaj krytyka wszystkiego, straszenie mediami lub powoływanie się na ”wpływowe znajomości”.
Rozdział VII. – Ujawnienie zadłużenia.
Rozdział VIII. – Zajęcia praktyczne.
Każdy uczestnik będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Zostanie postawiony w sytuacji trudnej i będzie musiał, za pomocą zdobytej wiedzy, z niej wybrnąć. Wszystko odbędzie się pod czujnym okiem trenera, po czym nastąpi omówienie sytuacji.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu tele-windykacji.

Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych
.
Forma szkolenia:
 Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).
Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: (a) studium przypadku (analiza opisanego stanu lub sekwencji zdarzeń) dająca uczestnikom możliwość zarówno praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej, jak i wymiany pomysłów związanych z radzeniem sobie z szczególnymi sytuacjami. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem (prowadzącym); (b) ćwiczenia praktyczne – grupowe rozstrzyganie problemów czy wykonywanie zadań wskazanych przez trenera; (c) dyskusja (uczestnicy wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem); (d) burza mózgów (wypracowywanie pomysłów na projekty oraz rozwiązań atypowych problemów); metoda pozwala aktywnie wprowadzić uczestników w nowe zagadnienie problemowe, rozwija kreatywny wymiar szkolenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT