Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Trening kompetencji menedżerskich

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie skierowane jest do tych przedstawicieli szeroko rozumianej kadry kierowniczej, którzy [posiadając wysokie kwalifikacje w swojej branży] są zainteresowani rozwojem swoich osobistych kompetencji w obszarze zarządzania personelem i budowania trwale pozytywnych relacji interpersonalnych z klientami wewnętrznymi w swojej organizacji.

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zespołem. Mamy tu na myśli w szczególności kompetencje dotyczące komunikacji z innymi ludźmi i wynikające z tego budowanie swojej marki jako lidera sprawnego, efektywnego ale także lubianego i budzącego szacunek. Szkolenie pozwoli również uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę na temat roli menedżera w organizacji oraz zachowań i postaw tę rolę budujących.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Kompetencje menedżera: co to znaczy dla Ciebie, co dla Twoich podwładnych, a co dla Twoich przełożonych?

2. Autoprezentacja i Twoje emocje: jak budować na co dzień trwale pozytywny wizerunek siebie?

3. Jak czerpać ze swoich sukcesów i tworzyć z nich trampolinę do kolejnych zwycięstw?

4. Osiągniesz wszystko, czego chcesz, jeśli pomożesz innym osiągnąć ich cele. Praca nad Twoim nastawieniem do grupy.

5. Komunikacja interpersonalna: czy słuchając słyszysz, a rozmawiając pytasz?

6. Każdy ma swoją mapę świata: jak się komunikować, aby trafiać w sedno?

7. Skuteczna informacja zwrotna: obydwie strony mają prawo informować o tym, co czują. Buduj trwałe przymierza.

8. 2+2=5. Efekt synergiczny w Twojej grupie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kompetencji menadżerskich.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie jest nastawione na rozwój praktycznych umiejętności w podanym obszarze. Ma w związku z tym charakter warsztatów: kreatywna praca w podgrupach, wymiana wzajemnych doświadczeń i inicjacja praktycznych sytuacji z codziennego życia zawodowego uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT