Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Trening umiejętności z wykorzystaniem technik sprzedaży w praktyce

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie pozwala poprawić swoją skuteczność w sprzedaży. Wywiera też pozytywny wpływ na zmianę postaw w życiu prywatnym handlowca (np. w relacjach z rodziną).

Budowanie relacji jest sztuką. To, w jaki sposób wchodzimy w relacje w sferze zawodowej jest odzwierciedleniem naszej osobowości, naszych wyobrażeń i doświadczeń. W relacjach z klientami handlowcy wchodzą nieświadomie w role np. krytycznego rodzica, racjonalnego dorosłego lub spontanicznego dziecka. Dla dobrego handlowca ważna jest świadomość tych ról i umiejętność właściwego ich harmonizowania w pracy.

Program tego szkolenia handlowego dostarcza wiedzy i pozwala praktycznie przećwiczyć omawiane techniki.

Korzyści dla uczestników tego szkolenia handlowego:

  • Poznanie podstaw analizy transakcyjnej.
  • Świadomość własnych barier komunikacyjnych handlowca.
  • Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą.
  • Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę w czasie wizyty handlowej.
  • Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w pracy z klientami.


Ramowy program szkolenia.

Dzień I.

1. Wprowadzenie do pracy zespołowej.

2. Sprzedaż pro kliencka w Polsce.

3. Typ osobowości a sposób postępowania z klientem.

4. Co innego miałem na myśli…czyli po co zajmować się komunikacją?

5. Zastosowanie analizy transakcyjnej w życiu zawodowym.

6. Rola aktywnego słuchania.

7. Proces sprzedaży – diagnoza posiadanej wiedzy.

8. Nawiązanie kontaktu z klientem i wzbudzenie zaufania.

9. To jest dokładnie to czego potrzebujesz. Prezentacja rozwiązania.

 

Dzień II.

1. Powtórzenie wiedzy z dnia poprzedniego.

2. Co przeszkadza nam w porozumiewaniu się?

3. Asertywne reagowanie na krytykę i pochwały, wyrażanie gniewu, wyrażanie próśb i reagowania na prośby z uwzględnieniem odmowy.

4. Radzenie sobie z trudnym klientem.

5. Poligon sytuacji trudnych.

6.Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami.

7. Podsumowanie szkolenia.

 

 Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu technik sprzedaży.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.
 

KONTAKT