Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Treść, która sprzeda wszystko – Liczy się każde słowo

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich oraz małych firm posiadających swoje strony internetowe lub mobilne i ma na celu uświadomienie złożoności wyborów i w większości  zawiłych ścieżek, które prowadzą do Najbardziej oczekiwanej akcji (NOA).

Ramowy program szkolenia.

1. Efektywna strona internetowa. 

2. Zakres przekazywanych treści.

3. Częstotliwość uzupełniania i aktualizowania treści.

4. Częstotliwość i sposób przyswajania treści przez użytkowników.

5. Ruch wewnętrzny / ruch zewnętrzny.

6. Najbardziej oczekiwana akcja – NOA.

7. Aktywne zarządzanie strona główną serwisu firmowego.

8. Moduły i mechanizmy do pro-aktywnego zarządzania treścią na podstronach serwisu.

9. Największy niedoceniony potencjał – strona artykułowa / produktowa.

10. Analiza efektywności i wskaźniki efektywności strony.

11. Analiza SEO.

12. Analiza porównawcza branżowa z podobnymi serwisami.

13. Online copywriting.

14. Social media copywriting.

15. Rozbudowa strony zgodnie efektywnym modelem biznesowym.

 

Informacja o prelegencie.
 

Ekspert firmy Adept z wieloletnim do  świadczeniem z zakresu NOA.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Mini wykład, prezentacja PP, warsztaty grupowe + coaching indywidualny , scenki, zdefiniowanie celów dla serwisu.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT