Szkolenie zamknięte Kategoria:

Trudne rozmowy z pracownikami

Jest takie powiedzenie „nie ważne, jak się zaczyna, ważne jak się kończy”. Okazuje się, że ma ono swoje zastosowanie również w praktyce menedżerskiej. Jednym z etapów budowania autorytetu szefa jest moment, kiedy zwalnia on ludzi. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia osoby odchodzącej ale jeszcze ważniejsze z punktu widzenia zespołu, który pozostaje w firmie. Szkolenie daje odpowiedź jak przeprowadzić tę trudną rozmowę w sposób profesjonalny i z poszanowaniem emocji wszystkich zaangażowanych stron. Szkolenie skierowane jest do menedżerów oraz koordynatorów zarządzających pracą innych osób oraz pracowników działów personalnych.

 

Program szkolenia.

1. Przekazywanie trudnych wiadomości – komunikacja w sytuacji zwolnień:

• Struktura rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.

• Informowanie pracowników pozostających w firmie o planowanych zwolnieniach.

• Radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika.

Szkolenie może zostać poszerzone o wybrane moduły:

• trening umiejętności komunikacyjnych.

• rekrutacja i selekcja.

• rozmowy oceniające okresowe.

• udzielanie informacji zwrotnej.

• rozmowy coachingowe.

• rozmowy dyscyplinujące i dyscyplinarne.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu menadżerstwa.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, mini wykłady, ćwiczenia w grupach, sesja informacji zwrotnych, analiza trudnych sytuacji zgłoszonych przez uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT