Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Tworzenie biznesplanu

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego tworzenia biznesplanu, w tym: planu finansowego, marketingowego, zarządzania i logistyki. Koncentruje się na praktycznych aspektach rozwiązywania poszczególnych problemów występujących podczas pisania biznesplanu. Całe szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, dzięki czemu uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia biznesplanu uzyskają również pomoc przy rzeczywistych dokumentach (biznesplanach), które będą opracowywać podczas warsztatów.


Celem szkolenia jest m.in.:
- przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia biznesplanu,
- nabycie przez uczestników umiejętności planowania finansowego przedsięwzięć biznesowych,
- ustalenie przez uczestników celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych przedsiębiorstwa/przedsięwzięcia,
- nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy w zakresie planowania marketingowego,
- przygotowanie przez uczestników zarysu autorskiego biznesplanu dostosowanego do potrzeb indywidualnych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób planujących założyć działalność gospodarczą,
- osób prowadzących własną firmę w fazie wzrostu (początkowej),
- osób odpowiedzialnych w firmie za planowanie rozwoju przedsiębiorstwa,
- osób planujących pozyskać środki zewnętrzne na założenie bądź rozwój firmy.

Program szkolenia.

1. Ogólna charakterystyka biznesplanu – elementy składowe – o czym nie możemy zapomnieć?

2. Cechy dobrego biznesplanu – biznesplan idealny.

3. Rodzaje biznesplanów i sposoby ich wykorzystania – po co nam biznesplan?

4. Ogólny opis przedsięwzięcia – streszczenie, które mówi wszystko.

5. Analiza rynku: wymiary, konkurenci, konsumenci – jak ugryźć rynek?

6. Plan zarządzania i logistyki – by biznes sprawnie „szedł”.

7. Strategia przedsięwzięcia – myślimy długookresowo.

8. Plan marketingowy:

a) produkt,

b) dystrybucja,

c) polityka cenowa,

d) promocja,

e) segmentacja rynku.

9. Plan techniczny – jako element istotny nie tylko technicznie.

10. Plan finansowy – czyli to co uważamy za najważniejsze:

a) bilans roczny, bilanse wieloletnie,

b) rachunek zysków i strat,

c) projekcja przepływów finansowych,

d) analiza progu rentowności,

e) okres zwrotu nakładów kapitałowych.

11. Zarządzanie biznesplanem – miej biznesplan w garści.

12. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia biznesplanu – czego się wystrzegać?

13. Prezentacja w grupie i omówienie przygotowanych zarysów biznesplanu.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu tworzenia biznesplanu.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Podczas warsztatów stosowane będą metody warsztatowe takie jak: burza mózgów, studium przypadku, praca w grupie, dyskusja, warsztat indywidualny, ćwiczenia autorskie, miniwykład.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT